Komunikacja

sobota, 07 kwietnia 2018 14:28
Drukuj

Sprawna komunikacja pomiędzy sędziami jest niezwykle istotna dla prawidłowego przebiegu zawodów pływackich. Komunikacja może odbywać się różnymi kanałami: poprzez bezpośrednią rozmowę pomiędzy sędziami, albo na większą odległość poprzez gesty lub z wykorzystaniem krótkofalówek. Większość komunikatów kierowana jest bezpośrednio lub pośrednio do sędziego głównego, który w wielu kwestiach podejmuje ostateczne decyzje w trakcie przebiegu zawodów.

Jednym z najważniejszych rodzajów komunikatów, które muszą być sprawnie przekazane sędziemu głównemu, są zgłoszenia zaobserwowanych naruszeń przepisów w celu podjęcia przez sędziego głównego decyzji o ewentualnej dyskwalifikacji zawodnika. Obecnie, kiedy podczas wielu zawodów częściowe wyniki publikowane są w internecie bezpośrednio po każdej serii, niezwykle istotne jest, aby uwagi docierały do sędziego głównego niezwłocznie. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której zawodnik najpierw zostaje sklasyfikowany na podstawie uzyskanego czasu, a dopiero po chwili zostaje oznaczony w wynikach jako zdyskwalifikowany.

Aby sędzia główny mógł wstrzymać publikację wyników, musi bezpośrednio po zakończeniu każdego wyścigu upewnić się, czy któryś z sędziów nie zaobserwował jakiegoś naruszenia. W tym celu zbiera informacje od inspektorów nawrotów i sędziów stylu. Ze względu na dużą liczbę inspektorów nawrotów, w celu usprawnienia komunikacji, stosuje się kierowników inspektorów nawrotów, którzy to po każdym starcie, nawrocie i po zakończeniu wyścigu zbierają informacje od inspektorów nawrotów, i przekazują zagregowaną informację sędziemu głównemu.

Poniżej dwa filmiki na których można dostrzec komunikację pomiędzy sędziami: inspektorami nawrotów a kierownikami inspektorów nawrotów oraz sędziami stylu a sędzią głównym.

Finał konkurencji 100 m stylem klasycznym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy - Londyn 2016. Sygnalizacja jest widoczna po nawrocie na torze u góry ekranu (0:52-0:54), oraz szczególnie wyraźnie po zakończeniu wyścigu (1:18 - 1:24).

Finał konkurencji sztafetowej 4x100 metrów stylem zmiennym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy - Londyn 2016. Sygnalizacja sędziów stylu (po obserwacji 15 metra - 0:27).