Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kierownik wyścigu

Kierownik wyścigu pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przeprowadzenia zawodów. Od jego pracy zależy, czy "strumień" przychodzących na pomost startowy zawodników jest nieprzerwany i zawody odbywają się bez zbędnych przerw.

Specyfika pełnienia funkcji kierownika wyścigu zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wieku zawodników oraz  od tego, czy przygotowane są listy startowe (czy zawodnicy są rozstawieni w seriach i na torach).

Zawody z listą startową i automatycznym pomiarem czasu

W przypadku zawodów, w których stosuje się aparaturę do automatycznego pomiaru czasu i zawodnicy są wcześniej przydzieleni do serii i torów, wszelkie zmiany (nawet przesunięcia zawodników na inne tory w ramach tej samej serii) należy uzgadniać z sędzią głównym. Jeżeli takowe zmiany zostaną wprowadzone koniecznie należy poinformować o nich: sędziów (sędziego głównego, startera, odpowiednich inspektorów nawrotów po stronie startu, kierownika sekretariatu), obsługę automatycznego pomiaru czasu i informatora.

Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmian należy wziąć pod uwagę, że wymaga to poinformowania dużej liczby osób. Z związku z czym w przypadku wyścigów na krótkich dystansach często mniej czasu zajmuje rozegranie dwóch serii zamiast wstrzymanie zawodów w celu ich połączenia w jedną.

Nie trzeba przejmować się liczbą zawodników płynących w serii, gdyż zgodnie z przepisami "(...) skreślenia mogą zredukować ilość pływaków w (...) wyścigu do mniej niż trzech" (SW 3.1.1.5).

Zawody bez listy startowej

Z sytuacją, kiedy zawodnicy nie są rozstawieni w seriach i na torach, można spotkać się przede wszystkim na wewnętrznych zawodach klubu oraz na zawodach szkolnych i studenckich.

Należy wtedy posortować karty startowe wg czasów zgłoszenia i podzielić na serie, od najszybszych, do najwolniejszych. Jeżeli kierownicy ekip nie potwierdzili obecności wszystkich zgłoszonych zawodników, serię i tor przydziela się bezpośrednio przed wydaniem karty startowej, po sprawdzeniu, że zawodnik jest obecny. Należy stale kontrolować liczbę pozostałych kart startowych i oczekujących zawodników, tak, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w ostatniej serii miałoby startować mniej niż trzech zawodników.

W przypadku zawodów, w których nie ma potrzeby rozstawiania zawodników zgodnie z czasami zgłoszenia, a liczba zawodników jest duża, nie warto zbierać wszystkich kart startowych przed rozpoczęciem zawodów. Najlepiej odbierać je od zawodników sukcesywnie, w liczbie odpowiadającej liczbie torów, wypełniać wpisując serię i tor, a następnie rozdawać zawodnikom i wypuszczać ich na pomost startowy. W ten sposób postępuje się np. na zawodach szkolnych.

Zawody z udziałem dzieci i młodzików

Młodzi zawodnicy wymagają szczególnej uwagi i nadzoru od momentu wydania karty startowej, aż do przejścia na pomost startowy. Należy dopilnować, aby zawodnicy po otrzymaniu karty startowej pozostawali w grupach zgodnie z numerem serii. W tym celu warto skorzystać z pomocników, którzy kontrolują grupy zawodników na trasie od miejsca zbiórki do pomostu startowego. Można również wypuszczać zawodników danej serii dopiero po starcie serii poprzedniej. W tym przypadku należy odpowiednio wcześnie rozdać karty startowe zawodnikom kolejnej serii i ustawić ich do wyjścia na pomost startowy zgodnie z numerami torów.

Poprawiony: niedziela, 26 października 2014 22:36
 

Przepisy dotyczące reklamy

Wydawanie kart startowych to nie jedyna rola kierownika wyścigów. Zgodnie z przepisem SW 2.4.2 kierownik wyścigów odpowiedzialny jest za kontrolę ubioru zawodników pod kątem ich zgodności z przepisami dotyczącymi reklamy. Wcześniej wymieniony przepis odsyła nas do dokumentu Przepisy ogólne. Dział szósty tych przepisów brzmi następująco:

GR 6.1 Znaki identyfikacyjne w formie loga na ubiorze startowym np. na stroju pływackim, czepku i okularach oraz na wyposażeniu używanym wokół niecki pływalni np. dres sportowy, stroje sędziowskie, obuwie, ręczniki, torby jest dozwolone zgodnie z przepisami ustanowionymi w BL 7. Strój dwuczęściowy, odnośnie przepisów dotyczących reklamy, powinien być traktowany, jako całość. Nazwisko i flaga kraju zawodnika oraz kod kraju nie powinny być traktowane jako reklama.

GR 6.2 Dodatkowo nie jest dozwolona żadna forma reklamy na ciele zawodnika.

GR 6.3 Nie jest dozwolona reklama wyrobów tytoniowych i alkoholu.

Przepisy zawarte w rozdziale BL 7 szczegółowo precyzują liczbę i powierzchnię dozwolonych reklam w zależności od części ubioru lub wyposażenia na którym są umieszczone. Trudno oczekiwać od kierownika wyścigów mierzenia i obliczania ich wielkości. Warto jednak zwrócić uwagę na przestrzeganie przez zawodników i sędziów przepisów GR 6.2 i GR 6.3. W ten sposób możemy przyczynić się do promowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Tłumaczenie przepisów: Jakub Krzywda

Oryginalne teksty przepisów: GR 6, BL 7.