Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Polscy sędziowie międzynarodowi

FINA co dwa lata ogłasza listę sędziów międzynarodowych z rozbiciem na dwie grupy: sędziów głównych i starterów. Uprawnienia udzielane są na okres czterech lat.

Aktualnie obowiązują lista nr 16 (2011 - 2014) i lista nr 17 (2013 - 2016).

Sędzia główny (referee)

 • Ewa Furman, Podkarpacki OZP (lista nr 17)
 • Beata Gałuza, Warszawsko - Mazowiecki OZP (lista nr 16)
 • Waldemar Kilian, Śląski OZP (lista nr 16)
 • Mirosława Legutko, Małopolski OZP (lista nr 17)
 • Zofia Kozina-Oloś, Opolski OZP (lista nr 17)
 • Anna Staroń, Małopolski OZP (lista nr 16)

Starter (starter)

 • Jarosław Jankowski, Lubuski OZP (lista nr 17)
 • Paweł Wiśniewski, Małopolski OZP (lista nr 17)

Byli sędziowie międzynarodowi:
 • Piotr Bujak, Lubelski OZP (lista nr 15) - starter
 • Paweł Wiśniewski, Małopolski OZP (lista nr 15) - starter
 • Ewa Furman, Podkarpacki OZP (lista nr 15) - sędzia główny
 • Bartosz Fabijańczyk, Łódzki OZP (lista nr 14, 2007-2010) - sędzia główny
 • Zofia Kozina-Oloś, Opolski OZP (lista nr 14, 2007-2010) - starter
 • Andrzej Wiśniewski, Małopolski OZP (lista nr 13 2005-2008) - starter
 • Witold Kuczmiński, Śląski OZP (lista nr 13 2005-2008) - sędzia główny
 • Eugeniusz Waraksa, Warszawsko - Mazowiecki OZP (lista nr 13 2005-2008) - sędzia główny
 • Bogdan Ciundziewicki, Pomorski OZP (lista nr 13 2005-2008) - sędzia główny