Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przygotowanie do zawodów

Ustalenie obsady sędziowskiej

Zapotrzebowanie na sędziów powinno zostać zgłoszone do Prezydium Kolegium Sędziów (Prezydium Podkolegium) na dwa tygodnie przed planowanym terminem zawodów (miesiąc w przypadku zawodów centralnych). Skład komisji sędziowskiej powinien zostać ustalony na co najmniej tydzień przed terminem zawodów. Zgodnie z miejscowym zwyczajem należy poinformować wyznaczonych sędziów o nominacji i planowanych godzinach rozgrywania zawodów, przy czym należy podać również czas zbiórki przed rozpoczęciem zawodów (przed odprawą sędziowską, o ile się odbywa). Należy zadbać o potwierdzenia przybycia, a za nieobecnych wyznaczyć zastępstwa.

Przy ustalaniu składu komisji sędziowskiej należy unikać ciągłego powoływania tych samych osób na te same funkcje sędziowskie. W przypadku zawodów składających się z kilku bloków warto rozważyć zmianę funkcji pomiędzy kolejnymi blokami. Taka praktyka znacznie urozmaica pracę sędziego, pozwala również sędziom na szybsze nabieranie doświadczenia. W przypadku kolegiów (podkolegiów), które sędziują mało zawodów w trakcie roku dobrym rozwiązaniem wydaje się powoływanie na zawody sędziego głównego dla mężczyzn i oddzielnie drugiego dla kobiet. Jeżeli liczba sędziów jest ograniczona sędzia główny kobiet w trakcie konkurencji mężczyzn może pełnić inną funkcję (np. sędziego stylu) i na odwrót.

W celu zmniejszenia kosztów związanych z wykonywaniem połączeń telefonicznych do sędziów można wykorzystać pocztę elektroniczną.

Dobrą praktyką jest informowanie o zawodach wszystkich sędziów i umożliwienie chętnym, a nieobsadzonym, społecznego sędziowania zawodów.

Poprawiony: niedziela, 05 września 2010 20:36
 

Odprawa sędziów

Przed pierwszym blokiem zawodów, a jeśli to konieczne, przed każdym, należy przeprowadzić odprawę sędziów. Powinna ona rozpocząć się co najmniej pół godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów (oficjalnym otwarciem, jeśli ma miejsce). Odprawę prowadzi sędzia główny, jeśli jest on delegowany (np. z innego okręgu, jak często ma miejsce na zawodach centralnych), pomaga mu przedstawiciel sędziów „miejscowych”. Na odprawie ogłasza się ustalony wcześniej przydział funkcji, przedstawia się kolejność konkurencji, a także wskazówki co do ich przeprowadzenia. Warto omówić sposób zapisu wyniku na karcie startowej, sposób zgłaszania zauważonych błędów, postępowanie przy automatycznym pomiarze czasu (o ile stosowany). Na koniec odprawy należy ustalić czas i miejsce zbiórki przed defiladą.

Poprawiony: niedziela, 05 września 2010 20:38
 

Odprawa kierowników ekip

Często zdarza się, że sędzia główny proszony jest o udział, a czasem również o prowadzenie odprawy kierowników ekip. Spotkanie to daje możliwość bezpośredniego przekazania najważniejszych informacji wszystkim ekipom i może przyczynić się do sprawniejszego przeprowadzenia zawodów.

Warto poruszyć następujące tematy:

  • miejsce zbiórki zawodników przed startem
  • czy zawodnicy mają wychodzić z wody bezpośrednio po zakończeniu swojej serii, czy dopiero po starcie kolejnej
Poprawiony: sobota, 10 kwietnia 2010 21:54