Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rozgrywanie konkurencji

Komunikacja

Sprawna komunikacja pomiędzy sędziami jest niezwykle istotna dla prawidłowego przebiegu zawodów pływackich. Komunikacja może odbywać się różnymi kanałami: poprzez bezpośrednią rozmowę pomiędzy sędziami, albo na większą odległość poprzez gesty lub z wykorzystaniem krótkofalówek. Większość komunikatów kierowana jest bezpośrednio lub pośrednio do sędziego głównego, który w wielu kwestiach podejmuje ostateczne decyzje w trakcie przebiegu zawodów.

Jednym z najważniejszych rodzajów komunikatów, które muszą być sprawnie przekazane sędziemu głównemu, są zgłoszenia zaobserwowanych naruszeń przepisów w celu podjęcia przez sędziego głównego decyzji o ewentualnej dyskwalifikacji zawodnika. Obecnie, kiedy podczas wielu zawodów częściowe wyniki publikowane są w internecie bezpośrednio po każdej serii, niezwykle istotne jest, aby uwagi docierały do sędziego głównego niezwłocznie. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której zawodnik najpierw zostaje sklasyfikowany na podstawie uzyskanego czasu, a dopiero po chwili zostaje oznaczony w wynikach jako zdyskwalifikowany.

Poprawiony: środa, 18 kwietnia 2018 09:23 Więcej…