Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rozpoczęcie zawodów

Defilada komisji sędziowskiej

Na początku każdego bloku zawodów, przed rozpoczęciem rozgrywania pierwszej konkurencji ma miejsce wejście komisji sędziowskiej. Jeżeli istnieje taka możliwość, powinno się to odbywać w takt marsza i być zapowiedziane przez informatora.

Wyróżniamy dwa sposoby wejścia komisji sędziowskiej. Pierwszy stosuje się, gdy bezpośrednio przed rozegraniem pierwszej konkurencji ma miejsce ceremonia otwarcia zawodów (blok finałowy pierwszego dnia zawodów w przypadku Mistrzostw Polski, drugi blok (popołudniowy) w przypadku Grand Prix Polski). Drugiego sposobu używa się na rozpoczęcie pozostałych bloków.

Z ceremonią otwarcia zawodów

Istnieje kilka kluczy, względem których można ustalić kolejność sędziów w defiladzie:

 • funkcja:

sędzia główny
starter
sędziowie stylu, celowniczy, sekretarz, kierownik wyścigów
kierownik inspektorów nawrotów po stronie startu
inspektorzy nawrotów po stronie startu (w kolejności torów malejąco lub rosnąco)
kierownik inspektorów nawrotów po stronie nawrotów
inspektorzy nawrotów po stronie nawrotów (w kolejności torów malejąco lub rosnąco)

 • płeć:

sędzia główny
starter
kobiety
mężczyźni

 • klasa sędziowska:

sędzia główny
starter
sędziowie związkowi
sędziowie okręgowi klasy 1
sędziowie okręgowi klasy 2

Jeśli w trakcie oficjalnego rozpoczęcia zawodów ma miejsce defilada zawodników, komisja sędziowska powinna iść na czele całej defilady.

W trakcie defilady sędziowie nie powinni nieść żadnych toreb, ręczników, butelek z napojami itp. należy je zanieść na miejsce pracy przed oficjalnym otwarciem, lub mogą zostać rozprowadzone przez wyznaczone osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywania pierwszej konkurencji.

Sędziowie powinni dopilnować, aby w trakcie marszu nie zwiększać odstępów, a zatrzymując się stanąć na jednej linii. Należyta staranność przy defiladzie pokazuje widzom zaangażowanie i profesjonalizm komisji sędziowskiej, natomiast niedbałe jej przeprowadzenie buduje u publiczności negatywny wizerunek już przy pierwszym kontakcie.

Po zatrzymaniu się sędziów na platformie startowej lub w inny ustalonym wcześniej z organizatorem miejscu, informator przedstawia publiczności kolejno sędziego głównego i startera, Ci występują krok w przód i gestem witają wszystkich zebranych.

Po zakończeniu ceremonii rozpoczęcia zawodów sędzia główny występuje krok w przód i daje sygnał gwizdkiem pozostałym sędziom, aby zajęli swoje miejsca wokół niecki basenu.

Jeżeli sędziowie byli ustawieni w kolejności funkcji, inspektorzy nawrotów po stronie nawrotów mogą przejść na swoje stanowiska wzdłuż krawędzi basenu maszerując jeden za drugim. Bez wątpienia sprawia to bardzo dobre wrażenie.

Bez ceremonii otwarcia

Sędziowie maszerują bezpośrednio na swoje stanowiska. Można podzielić ich na następujące grupy:

 • sędzia główny i starter
 • inspektorzy nawrotów po stronie startu (z kierownikiem inspektorów nawrotów)
 • inspektorzy nawrotów po stronie nawrotów (z kierownikiem inspektorów nawrotów)
 • pozostali sędziowie

Bezpośrednio po przedstawieniu sędziego głównego i startera sędzia główny daje sygnał gwizdkiem na rozpoczęcie rozgrywania konkurencji.

Miejsce, w którym zatrzymuje się sędzia główny i starter powinno być tak dobrane, aby było dobrze widoczne dla publiczności.

Uwagi:

 • Jeżeli wyznaczono dwóch sędziów głównych: jednego dla mężczyzn i drugiego dla kobiet, to defiladę prowadzi sędzia główny mężczyzn.
 • W przypadku dwóch sędziów głównych i dwóch starterów przestawia się ich w następującej kolejności:
  • sędzia główny mężczyzn
  • sędzia główny kobiet
  • starter mężczyzn
  • starter kobiet
 • Jeśli rozgrywanie pierwszej konkurencji ma rozpocząć się niezwłocznie po wprowadzeniu sędziów, może okazać się konieczne, aby kierownik wyścigu nie brał udziału w defiladzie i wcześniej zajął się swoją funkcją.
Poprawiony: niedziela, 05 września 2010 19:36