Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Rozpoczęcie zawodów

Defilada komisji sędziowskiej

Na początku każdego bloku zawodów, przed rozpoczęciem rozgrywania pierwszej konkurencji sędziowie zajmują swoje miejsca wokół niecki pływalni. Zwyczajowo, defilada sędziowska odbywa się z podkładem muzycznym, np. w takt marsza lub innej odpowiedniej muzyki, i jest zapowiadana przez informatora zawodów. Najczęsciej wszyscy sędziowie rozpoczynają defiladę z jednego miejsca i przechodzą bezpośrednio na swoje stanowiska. Jednakże, w przypadku gdy przed rozpoczęciem rozgrywania konkurencji odbywa się ceremonia otwarcia zawodów, sędziowie ustawiają się na jej czas w szeregu na pomoście startowym i dopiero po jej zakończeniu przechodzą na swoje stanowiska.

Niezależnie od rodzaju defilady sędziowskiej (z ceremonią lub bez) zbiórka członków komisji sędziowskiej uczestniczących w defiladzie powinna mieć miejsce na około 5 minut przez planowanym wyjściem, w miejscu ustalonym podczas odprawy sędziowskiej. Sędziowie pełniący swoje funkcje poza okolicą niecki pływalni, np. kierownicy wyścigu i sekretarze, najczęściej nie biorą udziału w defiladzie sędziowskiej. W tym czasie kierownicy wyścigu mogą już nadzorować zbiórkę zawodników do pierwszej konkurencji w celu zapewnienia sprawnego rozpoczęcia rozgrywania konkurencji.

W trakcie defilady, sędziowie nie powinni nieść ze sobą innych przedmiotów niż butelka z wodą i podkłady do list/kart startowych. Podpory do startu w stylu grzbietowym, tablice do dystansów 800/1500 m dowolnym, czy inne przedmioty, należy zanieść na stanowisko przed ceremonią otwarcia zawodów. Sędziowie powinni również dopilnować, aby w trakcie marszu utrzymać równe odstępy, a zatrzymując się stanąć w prostej linii. Należyta staranność przy defiladzie pokazuje widzom zaangażowanie i profesjonalizm komisji sędziowskiej, natomiast niedbałe jej przeprowadzenie buduje u publiczności negatywny wizerunek już przy pierwszym kontakcie.

Bez ceremonii otwarcia

Przygotowując się do defilady, sędziowie ustawiają się w dwóch rzędach: jednym z inspektorami nawrotów po stronie startu i drugim z inspektorami nawrotów po stronie przeciwnej. Ustawienie pozostałych członków komisji sędziowskiej zależy od miejsca skąd rozpoczyna się defilada.

Defiladę sędziów prowadzą sędzia główny i starter. Jeżeli wyznaczono dwóch sędziów głównych: jednego dla mężczyzn i drugiego dla kobiet, to defiladę prowadzi sędzia główny mężczyzn.

Sędziowie maszerują w dwóch rzędach i zatrzymują się przy swoich stanowiskach:

 • sędzia główny w okolicy 5 metrów od ściany końcowej niecki pływalni
 • starter w okolicy 5 metrów od ściany końcowej niecki pływalni
 • sędziowie stylu na linii 15 metrów od ściany końcowej niecki pływalni
 • kierownicy inspektorów nawrotów w okolicy 5 metrów od ściany końcowej niecki pływalni
 • inspektorzy nawrotów na pomoście startowym / nawrotowym na przypisanych torach

Sędziowie po zatrzymaniu się na swoich stanowiskach pozostają w pozycji stojącej. Kiedy wszyscy sędziowie zajmą swoje stanowiska, informator przedstawia sędziego głównego i startera, Ci występują krok w przód i gestem witają publiczność. W przypadku gdy powołanych jest dwóch sędziów głównych i/lub dwóch starterów przestawia się ich w następującej kolejności:

 • sędzia główny mężczyzn
 • sędzia główny kobiet
 • starter mężczyzn
 • starter kobiet

Bezpośrednio po przedstawieniu sędziów, sędzia główny (mężczyzn) daje sygnał sędziom do zajęcia miejsc siedzących. Sędziowie w pozycji siedzącej oczekują na pojawienie się zawodników startujących w pierwszej konkurencji danego bloku zawodów.

Poniżej filmik pokazujący defiladę sędziowską z Mistrzostw Europy na krótkiej pływalni - Kopenhaga 2017:

Z ceremonią otwarcia zawodów

Inny rodzaj defilady sędziowskiej stosuje się, gdy bezpośrednio przed rozegraniem pierwszej konkurencji ma miejsce ceremonia otwarcia zawodów, np. blok finałowy pierwszego dnia zawodów w przypadku Mistrzostw Polski, czy drugi blok (popołudniowy) w przypadku Grand Prix Polski.

Tak jak w pierwszym przypadku, defiladę sędziów prowadzą sędzia główny i starter. Pozostali sędziowie mogą maszerować w dowolnej kolejności lub korzystając z jednego z poniższych kluczy:

 • według funkcji, np:

sędzia główny
starter
sędzia celowniczy
sędziowie stylu
kierownik inspektorów nawrotów po stronie startu
inspektorzy nawrotów po stronie startu (w kolejności torów malejąco lub rosnąco)
kierownik inspektorów nawrotów po stronie nawrotów
inspektorzy nawrotów po stronie nawrotów (w kolejności torów malejąco lub rosnąco)

 • według płci, np:

sędzia główny
starter
kobiety
mężczyźni

 • według klasy sędziowskiej, np:

sędzia główny
starter
sędziowie związkowi
sędziowie okręgowi klasy 1
sędziowie okręgowi klasy 2

Wszyscy sędziowie biorący udział w defiladzie idą w jednym rzędzie i ustawiają się w szeregu na pomoście startowym lub w innym wcześniej ustalonym miejscu. Sędziowie pozostają w pozycji stojącej przez cały czas trwania ceremoni.

Podczas ceremoni otwarcia zawodów, informator przedstawia sędziego głównego i startera, Ci występują krok w przód i gestem witają publiczność.

Po zakończeniu ceremonii otwarcia zawodów, sędziowie zajmują swoje stanowiska wokół niecki pływalni. Jeżeli sędziowie byli ustawieni w kolejności funkcji, inspektorzy nawrotów po stronie nawrotów mogą przejść na swoje stanowiska wzdłuż krawędzi pływalni maszerując jeden za drugim. Bez wątpienia sprawia to bardzo dobre wrażenie.

Defilada sędziów przed blokiem finałowym pierwszego dnia Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców - Łódź 2017:

Poprawiony: sobota, 31 marca 2018 18:01