Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sędzia celowniczy

Rolą sędziego celowniczego jest ustalenie kolejności, w jakiej zawodnicy ukończyli wyścig. Swoją funkcję pełni on stojąc na przedłużeniu końca niecki pływalni, skąd ma cały czas dobrą widoczność na linię zakończenia wyścigu. Ustaloną kolejność sędzia celowniczy zapisuje na karcie sędziego celowniczego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PZP (od 2013 roku) sędziowie celowniczy wymagani są na Mistrzostawach Polski i Grand Prix Polski.

Najczęściej w skład komisji sędziowskiej wchodzi tylko jeden sędzia celowniczy i ustala on kolejność wszystkich zawodników (nie stosuje się kierownika sędziów celowniczych).

W związku ze zmianą przepisów FINA z 2013 roku funkcja sędziego celowniczego straciła na znaczeniu. Zgodnie z przepisem SW 2.8.1:

"Gdy stosowane są czasomierze cyfrowe, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu."

Miejsce zawodnika jest ustalane na podstawie zarejestrowanego czasu nawet w przypadku użycia tylko jednego ręcznego czasomierza cyfrowego na tor.

Kolejność ustalona przez sędziów celowniczych jest brana pod uwagę tylko do ustalenia miejsca zawodników, którym nie zarejestrowano żadnego czasu lub stwierdzono nieprawidłowe działanie wszystkich dostępnych urządzeń pomiaru czasu (pomiar automatyczny, półautomatyczny, ręczny cyfrowy).

Nie ustala się ostatecznych czasów poprzez uśrednianie na podstawie kolejności ustalonej przez sędziów celowniczych (Uwaga do SW 11.3.3 z przepisów pływania FINA 2009-2013).

Karta sędziego celowniczego

Karta sędziego celowniczego powinna zawierać następujące informacje:

  • numer konkurencji
  • numer serii
  • ustaloną kolejność
  • podpis sędziego celowniczego

Obowiązek zapewnienia kart sędziego celowniczego spoczywa na organizatorze zawodów, z praktyki wynika jednak, że najczęściej nie wywiązuje się on z tego obowiązku w sposób należyty.

Karta sędziego celowniczego powinna być gładka, należy unikać wszelkiego rodzaju tabelek. Z praktyki wynika, że jeśli karta ma przygotowane pola do zapisania kolejności podświadomie sędzia skupia się na estetycznym zapisie obserwacji, jednocześnie ograniczając swoje możliwości oceny samego finiszu. Należy ćwiczyć się w pisaniu bez odrywania wzroku od linii zakończenia wyścigu. Spojrzenie na kartkę często powoduje "zgubienie" części finiszu i uniemożliwia ustalenie kolejności.

Bardzo ważne jest, aby na karcie sędzia celowniczy zapisywał tylko pewne oceny. Jeżeli sędzia ma wątpliwości co do miejsca jakie uzyskało część zawodników, powinien ich po prostu pominąć.